ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"

приймальнa комiсiя:

095-365-24-25 097-175-46-77

002vpu@i.ua

Виховна робота

   «ВИХОВНА РОБОТА» – структурний підрозділ ДНЗ «Вище професійне училище №2 м. Херсона», який здійснює: організацію і забезпечення освітнього процесу, керівництво роботою практичного психолога, соціального педагога, вихователів, класних керівників, майстрів в/н, закріплених за групами, забезпечення виконання законів, постанов, наказів, розпоряджень Кабінету Міністрів, МОН України з питань соціального захисту та навчально-виховного процесу, організацію роботи учнівського самоврядування, Ради профілактики та Ради гуртожитку, організацію правоосвітньої та правовиховної роботи, організацію роботи гуртків і спортивних секцій, гуртожитку та бібліотеки.

   Учні у процесі навчання не тільки оволодівають майбутньою професією, але й утверджують свої світоглядні позиції через різноманітні форми поза аудиторної роботи, участь у громадському житті училища.

   Головною метою виховної роботи є впровадження демократичної культури через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей: діти повинні бути захищені від насильства, відсутності піклування, брутального поводження та експлуатації, навчальний заклад повинен стати місцем безпечним для дитини, не лише фізичної безпеки, а й створення атмосфери довіри і взаємоповаги, де не має насильства та дискримінації; підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша, а також:

•        навчання дітей і підлітків життєвим навичкам, які сприяють соціальній злагодженості;

•        полегшенню адаптації до нових життєвих обставин;

•        відновленню психологічної рівноваги;

•        запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми;

•        проведення ефективної і педагогічно-унормованої діяльності щодо профілактики та запобігання торгівлі людьми;

•        запобігання втягненню дітей у небезпечні квести;

•        залучення дітей та учнівської молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя;

•        участь у громадському житті країни;

•        повага до прав людини;

•        формування безпечного середовища в закладах освіти та толерантних стосунків у суспільстві;

•        толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

•        рівність всіх перед законом;

•        готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Сприяти формуванню особистісних рис учнів, що включають в себе активну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, правову, фізичну, трудову, екологічну культуру.

    Сприяти формуванню професіонала з притаманним високопрофесійними базовими знаннями, світоглядом і способом мислення. Планування виховної роботи в ДНЗ «ВПУ №2 м.Херсона» здійснюється на засадах компетентнісно зорієнтованого розвитку особистості за такими напрямами роботи:

 • національно-патріотичне виховання;
 • правова культура учнів;
 • соціально-психологічне виховання;
 • професійно зорієнтоване виховання;
 • здоров’язбережувальне виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • екологічне та природоохоронне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • трудове виховання;
 • художньо-естетичне виховання.

   Відповідно до мети та напрямів виховної роботи в навчальному закладі визначено основні завдання:

 • виховання громадянина – патріота Української держави, з активною соціальною позицією, формування національної свідомості й мислення, любові до рідної землі, шанування культури і традицій свого народу;
 •  формування безпечного середовища в закладах освіти та толерантних стосунків у суспільстві;
 • виховання кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, толерантності, поваги до жінки, глибокого зв’язку з природою);
 • виховання правової культури;
 • дотримання законів Конституції України;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі і гідності, насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також дискримінації за будь-якими ознаками;
 • запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
 • виховання в учнівської молоді високо життєвих якостей, духовних цінностей (милосердя, людяності, доброчинності тощо);
 •  виховання відповідальності до професійних обов’язків;

 • усвідомлення престижу обраної спеціальності;
 • вироблення у учнів свідомого ставлення до праці як вищої цінності людського суспільства;
 • пропагування здорового способу життя, формування здоров’я-збережувальної компетентності;
 • виховання почуття до прекрасного, розвиток творчого потенціалу, художньо-естетичних здібностей учнів-будівельників.

Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав в усіх цивілізованих країнах світу розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної влади та громадськості цілком слушно вважати безпеку й благополуччя дитини.

Виховною службою керує заступник директора з виховної роботи Суворова Олена Ігорівна. До неї входять: психолого-соціальна служба училища, бібліотека, виховна робота в гуртожитку та гурткова робота.

Планування виховної роботи на рівні структурних підрозділів училища ґрунтується на науково-правовій базі, що передбачає використання ефективних засобів масового та індивідуального впливу з урахуванням вікових, статевих і психологічних особливостей учнів.

Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної рад та методичного об’єднання класних керівників груп.

Методичне об’єднання класних керівників, що є одним з основних підрозділів у системі координування навчально-виховним процесом у училищі, що функціонує за річним планом роботи. Методичне об’єднання охоплює 23 класних керівників, на засіданнях якого розглядаються та вивчаються актуальні педагогічні, психологічні та соціальні проблеми виховання учнівської молоді.

   Заслуговують на увагу виховні заходи, які передбачені в плані виховної роботи Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», зокрема: круглі столи, зустрічі з представниками правоохоронних органів, громадських організацій; виготовлення стіннівок до ювілейних дат національно-історичних подій, тематичні уроки-екскурсії в Херсонському обласному краєзнавчому музеї, Художньому музеї ім. О. Шовкуненка, екскурсії маршрутами історико-культурних пам’яток Херсонщини тощо; тематичні вечори до Дня будівельника, до Дня професійно-технічної освіти; волонтерська робота; інформаційні хвилинки до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції, акції проти шкідливих звичок паління, наркоманії й алкоголю; участь в акціях «Молодь обирає здоров’я»; флористичні конкурси, екскурсії в парки, туристичні походи; вечори, зустрічі з митцями, пізнавальні екскурсії, літературно-поетичні, музичні та вокальні конкурси, художніх виставок.

Традиційними в ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона» стали виховні заходи (інформаційні хвилинки, тематичні вечори), приурочені до міжнародних та державних свят, зокрема до Дня незалежності України; Дня знань; Дня вчителя; Дня Міжнародного дня грамотності; Міжнародного Дня миру; Свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва; Дня студента; Дня Соборності України; Міжнародного Дня прав жінок і миру; Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом; Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом;

Всесвітнього дня проти тютюну; Всесвітнього Дня здоров’я; Чорнобильської трагедії; Дня матері; Міжнародного дня сім’ї; Дня захисту дітей; Дня Перемоги; Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; Дня слов’янської писемності і культури.

Слід відмітити, що у навчальному закладі належно проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення учнями нормативно-правових документів, на максимальне залучення учнів в гуртки, спортивні секції тощо. З цією метою в училищі діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед учнівської молоді, а також налагоджена співпраця з соціальними службами для молоді. Так для учнів училища проводяться лекції «Права, свободи, обов’язки громадян України», «Злочин і кара», «Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти)».

Виховна робота з учнями знаходить відображення у відеофільмах, фотоальбомах, фото-експрес-інформаціях, на сайті училища.

Відповідно до наказу МОН України №166 від 03.04.2001 року «Про затвердження Положення про студентське самоврядування вищих навчальних закладів» в ДНЗ «ВПУ №2 м. Херсона» функціонують органи учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування є органічною складовою навчально-виховного процесу в училищі, в основі якої діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з педагогічною, адміністративною радою училища, методичним об’єднанням класних керівників груп, батьківською радою.