Category: Публiчна iнформацiя

Державний бюджет

Державний бюджет

 1. БАЛАНС на 01 липня 2021 року
 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 року
 3. Звіт про фінансовий результат за І квартал 2021 р (форма №2-дс)
 4. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2021 р. ( спеціальний фонд )
 5. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01.04.2021 р. ( загальний фонд )
 6. Баланс на 01.04.2021 р (форма_№1дс)
 7. Пояснювальна записка до звiту по дежавному бюджету за І квартал 2021
 8. Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року
 9. Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за 2020 рiк
 10. Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 2020 рiк
 11. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 сiчня 2021 року
 12. Звiт про рух грошових коштiв за 2020 рiк
Содержимое спойлера

Мiсцевий бюджет

Мiсцевий бюджет

 1. Баланс на 01.07.2021 року
 2. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2021 року
 3. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за перше півріччя 2021 року
 4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року
 5. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (субвенцiя).
 6. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (мiсцевий_бюджет).
 7. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 року
 8. Баланс на 01.04.2021 року
 9. Звіт про фінансовий результат за перший квартал 2021 року
 10. Баланс на 01.01.2021
 11. Звiт про  власний капiтал за 2020 рiк
 12. Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходженнь (форма №4-2м) за 2020 рiк
 13. Звіт про фінансові результати за 2020 рiк
 14. Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2020 рiк

Бюджетна звiтнiсть

Рiчнi закупiвлi

Публічні закупівлі

Публічні закупівлі

Кошториси

Благодiйнi внески

Благодійні внески

Благодійна допомога від Фонду Міжнародної Солідарності

 ноутбуки НР NОТЕВООК 255 G9 RЗ-5425U

договір дарування

 

УВАГА !!! Нові реквізити !

Реквiзити для внесення благодiйних внескiв
UA318201720314221003302009659

УДКСУ у м. Херсоні  МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02548245

Благодійна допомога на зміцнення матеріальної бази закладу від (вказати П.І.Б. )

Отримувач: ДНЗ «ВПУ № 2 м. Херсона»

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ.

по Державному навчальному закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона».

Звiти по рокам

Установчи документи

Установчи документи

1. Статут ВПУ № 2

2. Витяг з ЄДБО(ліцензії)

3.1 Наказ мон атестація

3.2 Додаток до наказу МОН про атестацію

4. Структура та органи управління.docx

5. Кадровий склад

6. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладi освiти

7. Ліцензований обсяг та кількість осіб, які навнаються

8. Мова (мови) освітнього процесу

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу

10. Матеріально-технічне забезпечення.docx

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них

12. Результати моніторингу якості освіти

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

14.1. ПРАВИЛА_ПРИЙОМУ_учнiв_2022-2023 p.p.

14.2. Правила_прийому_на_молодшого_бакалавра

14.3. КРИТЕРII на_III_ступiнь__ДНЗ_ВПУ_№_2_м._Херсона

15. Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення

15.1. Наказ про призначення особи для супроводу iнвалiда

16. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення квалiвiкацii

17. Перелік додаткових освітніх та інших коштів

18. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освiти

19. План заходів , спрямованих на запобігання та протидiю булiнгу

20. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булiнгу

21. Порядок реагування на доведені випадки булінгу

22. Кошторис на 2021 р.

23. Благодiйнi_внески_І_півріччя_2021_р.

24. Звiт_про_фiнансовий_резулmтат_за_перше_пiврiччя 2021

25. Кадровий склад ВПУ 2 м.Херсона

26. Кадрові вимоги щодо ліцензуванні з професії кухар

27. ЗВIТ_Директора_за_2020-2021_н.р.

28. Зразки документiв, якi отримуюют здобувачi

29. СамоОцiнювання

30. Матерiально-технiчне забезпечення професii Штуктур (перепiдготовка)

31. Кадровi вимоги щодо лiцензування професii Штукатур (перепiдготовка)

32.Кадрові вимоги, щодо ліцензування професії «Електрогазозварник» перепідготовка

33. Матеріально-технічне забезпечення професії «Електрогазозварник» перепідготовка

34.Кадрові вимоги, щодо ліцензування професії «Столяр будівельний»

35. Матеріально-технічне забезпечення професії «Столяр будівельний»

36. Кадрові вимоги щодо ліцензування професії «Маляр»

37. Матеріально-технічне забезпечення професії «Маляр»

38. Кадрові вимоги з професії «лицювальник-плиточник»

39. Матеріально-технічне забезпечення професії «лицювальник-плиточник»

40.Кадрові вимоги щодо ліцензування професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

41.Матеріально-технічне забезпечення професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»