ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"

приймальнa комiсiя:

095-365-24-25 097-175-46-77

002vpu@i.ua

Шановнi випусники 9/11 класiв пропонуємо Вам обрати майбутню професiю для навчання та життя.

На базi 9 класiв

II-й ступiнь пiдготовки, з отриманням середньоi освiти.

Термiн навчання - 3 роки

На базi 11 класiв

II-й ступiнь пiдготовки.

Термiн навчання - в залежностi вiд обраноi професii

Переваги навчання:

Швидке отримання професii;

Безоплатне навчання та гуртожиток;

Стипендiя та оплачуваема практика;

Учнi мають можливiсть навчатися на III-му ступенi навчання з метою отри­ма­ння бiльш ви­сокого квалi­фi­кацi­йного роз­ряду (4-5), a та­кож нав­чатися за однi­ею зi спецiа­льнiстей:
На базі кваліфікованого робітника:

III ступінь підготовки, термін навчання: 1рік 10 місяців, спеціальність: “Будівництво та цивільна інженерія”.

Кваліфікація:

фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії. Освітня програма: "Архітектура і будівництво"

Останні новини