ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"

приймальнa комiсiя:

095-365-24-25 097-175-46-77

002vpu@i.ua

Наше життя

Основним напрямком в роботі педагогічного колективу є наступне:

   fasad 2021 1

1.Забезпечення максимально сприятливих  та безпечних умов навчання та виховання здобувачів освіти, психологічний та медичний супровід організації життєдіяльності учнів в умовах  навчального закладу.

2.Оновлення змісту освітнього процесу для цього:

2.1  Продовжити роботу з модернізації навчального середовища шляхом  поповнення навчально-виробничих майстерень сучасним інструментом, обладнанням, пристроями, засобами сучасної малої механізації.

2.2  Провести корегування у змісті робочих навчальних програм з метою удосконаленням стандартів професійної (професійно-технічної) підготовки.

2.3  Упровадження в освітній процес сучасних педагогічних, виробничих  технологій навчання .

3. Залучення соціальних партнерів, роботодавців щодо покращення підготовки для будівельної галузі кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів.

4.Вивчення ринку праці.

5.Постійно та послідовно підвищувати якість освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів в закладі згідно Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

6. Оптимізувати роботу з батьками шляхом партнерської взаємодії від спілкування до активного залучення в освітній  процес.

7.Залучення додаткових фінансових коштів та ресурсів  шляхом збільшення надходжень від виробничої діяльності учнів, комерційної  діяльності гуртожитку, надання освітянських та інших послуг.

8.Удосконалення форм  і методів профорієнтаційної роботи з учнями шкіл, населенням міста і області.

9.Постійна робота з під бору, омолодження педагогічних кадрів.

fasad 2021 2