ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"

приймальнa комiсiя:

095-365-24-25 097-175-46-77

002vpu@i.ua

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 2022/23 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Освітній процес у дистанційному режимі

      Запроваджується в закладах освіти на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях. Запроваджується наказом (розпорядженням) засновника закладу освіти за погодженням із керівником адміністрації (без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі, головною умовою є своєчасне виконання завдань).

      Під час організації дистанційного навчання рекомендуємо використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

      В умовах дистанційного навчання заклад самостійно приймає рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

      За дистанційною формою робота може виконуватися працівником поза робочим приміщенням, територією власника або уповноваженого ним органу, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Які нові документи стали цього року найважливішими для вчителів? Кожному варто їх знати:

      1.Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-%D0%86%D0%A5#Text )

 1. Наказ МОН від 28 березня 2022 року № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» ( https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini );
 2. Лист МОН від 25 квітня 2022 року № 1/4444-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-oplatu-praci-pracivnikiv-zakladiv-osviti).

Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно- технічної) освіти

Лист МОН № 1/7234-22 від 29.06.22 року

https://osvita.ua/legislation/proftech/86810/ (посилання на лист МОН)

      Зважаючи на продовження збройної агресії російської федерації та дії правового режиму воєнного стану на всій території України, одним з  першочергових завдань для галузі освіти сьогодні є належна підготовка до початку нового навчального року в умовах продовження бойових дій та можливих артилерійських обстрілів в межах окремих територій, загрози ракетно-бомбових ударів, можливих руйнувань (пошкоджень) критичної інфраструктури та обмежень у використанні енергоресурсів.

       За таких умов пріоритетом у діяльності закладу професійної (професійнотехнічної) освіти (далі – заклад П(ПТ)О) є гарантування безпечних умов навчання та праці для всіх учасників освітнього процесу, зокрема з урахуванням досвіду роботи закладів освіти в умовах воєнного стану, а також сприяння обороні України, зокрема всебічна підтримка працівників та здобувачів освіти, які зі зброєю в руках встали на захист Батьківщини.

       Організація освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану Міністерство освіти і науки України, як головний центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, рекомендує структуру навчального року скорегувати з урахуванням наслідків збройної агресії російської федерації та особливостей навчання в осінньо-зимовий період.

       Зокрема, пропонуємо у закладах П(ПТ)О розпочати 2022-2023 навчальний рік з 1 вересня 2022 року з таким орієнтовним графіком навчального року:

 • 1-ий семестр: 1 вересня – 1 грудня 2022 р.
 • 2-ий семестр: 15 лютого 2023 р. – 30 червня 2023 р.

      Для учнів 2-го і 3-го курсів закладів П(ПТ)О в окремих випадках є можливим розпочати освітній процес раніше або пізніше 1 вересня 2022 року з урахуванням особливостей організації виробничого навчання (виробничої практики) та планових заходів вступної кампанії. Також рекомендуємо використання суботніх днів у теплу частину року та внесення відповідних змін до графіку освітнього процесу та відпусток працівників.

       З метою забезпечення рівного права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та виконання закладом П(ПТ)О регіонального та/або державного замовлення Міністерство освіти і науки України пропонує продовжити прийом громадян на навчання до 1 листопада 2022 року, доукомплектовуючи вже створені станом на 1 вересня 2022 року навчальні групи.

      Освітній процес у 2022-2023 навчальному році в закладах П(ПТ)О організовується в звичайному (очному) форматі. Проте, залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці, за рішенням обласних військових адміністрацій може бути прийнято рішення про здійснення освітнього процесу у дистанційній або у змішаній формі.

      У разі неможливості проведення освітнього процесу безпосередньо в будівлях, приміщеннях закладу П(ПТ)О, зокрема з міркувань безпеки, рекомендуємо заздалегідь погодити з іншими закладами освіти (у тому числі в інших населених пунктах або регіонах) можливість використання їхньої матеріально-технічної бази.

      Звертаємо увагу, що в разі неможливості організації освітнього процесу у зв’язку з воєнними діями на території, де розташований заклад П(ПТ)О, а також для забезпечення прав на освіту здобувачів з числа внутрішньо переміщених осіб, пропонуємо керуватись Положенням про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2022 р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2022 року за № 437/37773). Для цього необхідно укласти угоди про співробітництво між базовими закладами П(ПТ)О та закладами П(ПТ)О-партнерами та обов’язково погодити з місцевими органами управління освітою.

      У разі відсутності можливості організувати освітній процес відповідно до зазначеного Положення, за зверненнями здобувачів освіти департаментам (управлінням) освіти і науки необхідно вжити заходів щодо їх переведення до закладів П(ПТ)О інших регіонів за умови наявності вакантних місць регіонального замовлення та дотримання ліцензійних обсягів за відповідними професіями.

      Для здобувачів освіти, які перебувають за кордоном, можна організувати навчання за програмами академічної мобільності в межах, визначених статтями 52 і 53 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та відповідно до Порядку реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 599.

      Інформуємо, що на сайті МОН за посиланням https://cutt.ly/GJqr5ix 

розміщено онлайн-ресурси, які можуть використовуватися під час організації освітнього процесу.

      При плануванні освітнього процесу звертаємо увагу на ефективне та раціональне формування інваріативної та варіативної складової робочого навчального плану підготовки кваліфікованих робітників з конкретної професії.

      Інваріативна складова робочого навчального плану повинна бути виконана в повному обсязі. Години варіативного складника робочих навчальних планів можуть бути використані для проведення індивідуальних консультацій, упровадження курсів за вибором/факультативів, організації гурткових занять тощо.

Заходи, які необхідно здійснити до початку навчального року

      Департаментам (управлінням) освіти і науки з урахуванням безпекової ситуації необхідно організувати перевірку готовності закладів П(ПТ)О до початку нового 2022 – 2023 навчального року, за результатами якої прийняти рішення щодо його відкриття.

      У свою чергу, керівники закладів П(ПТ)О мають здійснити низку заходів щодо забезпечення безпечного освітнього процесу, зокрема:

 • обладнати належним чином захисні споруди цивільного захисту та дообладнати споруди подвійного призначення і найпростіших укриттів з урахуванням укриття всіх учасників освітнього процесу, а також доступності цих споруд і укриттів для осіб з інвалідністю;
 • привести евакуаційні шляхи у відповідність до норм законодавства, встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу;
 • створити запаси матеріалів, обладнання, інструменту, води та медичних засобів, необхідних для приведення у готовність та комплектування фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • привести у належний стан роботу систем пожежної сигналізації й екстреного інформування про виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або терористичного акту;
 • розробити паспорти безпеки для закладів П(ПТ)О;
 • довести до відома всіх учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, їх батьків, працівників) алгоритм дій у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога», загрози виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або терористичного акту, а також передбачити систематичне проведення уроків безпеки та тренувань;
 • провести відповідні інструктажі для всіх учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, їх батьків, працівників);
 • передбачити при укладанні угоди про проходження виробничої практики дотримання норм законодавства щодо збереження життя і здоров’я учнів та дотримання безпекових вимог при виникненні надзвичайних ситуацій;
 • висвітлити безпекову інформацію через максимальну кількість ресурсів: інтернет-ресурси (сайти, соціальні мережі), текстові повідомлення тощо; видати наказ щодо організації освітнього процесу з обов’язковою адаптацією структури й режиму роботи закладу П(ПТ)О відповідно до умов воєнного стану; здійснити заходи щодо максимального звільнення приміщень закладів П(ПТ)О та гуртожитків для їх використання здобувачами освіти та працівниками закладів П(ПТ)О; забезпечити підготовку закладів П(ПТ)О до осінньо-зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу, адаптованого з метою економного використання енергоресурсів.
 • передбачити виконання заходів запобігання поширенню медикобіологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

      Звертаємо увагу, що за результатами наради, яка відбулася 7 червня 2022 року під головуванням Прем’єр-міністра України начальникам обласних, Київської міської військових адміністрацій доручено опрацювати питання щодо переміщення внутрішньо переміщених та інших осіб, тимчасово розміщених у будівлях закладів освіти.

      За умови, якщо заклади освіти в межах населеного пункту знаходяться територіально недалеко один від одного, а в гуртожитках наявні вільні місця, на які можна тимчасово поселити внутрішньо переміщених осіб, працівників закладів П(ПТ)О та інших осіб, які проживають у гуртожитку, рекомендуємо розглянути можливість поселення здобувачів освіти декількох закладів освіти до одного гуртожитку, а працівників закладів П(ПТ)О, внутрішньо переміщених осіб та інших осіб – до іншого.

      Просимо також дотримуватись вимог пункту 14 Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 17 квітня 2014 року № 331, щодо першочергового права на забезпечення жилою площею в гуртожитку учнів пільгових категорій.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

      Процедури, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ професійної (професійно-технічної) у 2022-2023 навчальному році визначаються Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 21 серпня 2019 р. № 800.

      Керівникам закладів П(ПТ)О необхідно забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації щодо використання онлайн інструментів для створення електронних дидактичних матеріалів, їх збереження, поширення та використання під час організації освітнього процесу.

      При організації стажування майстрів виробничого рекомендуємо використати наявну мережу навчально-практичних центрів закладів професійної П(ПТ)О та організувати навчання відповідно до безпекової ситуації.

      Просимо врахувати зазначені рекомендації у роботі та сприяти створенню безпечних умов організації освітнього процесу у закладах П(ПТ)О у 2022/2023 навчальному році.

З повагою
Т.в.о. Міністра                                        Андрій Вітренко