Методичнi комісіi

(проблема над якою працює комісія: «Інформаційно – комунікаційні технології при вивчені предметів загальноосвітнього циклу».

Голова методичної комісії:

     

Гринчак І.М.
           посада: викладач англійської мови
          кваліфікація: спеціаліст І категорії
          педагогічний стаж: 12 років

(проблема над якою працює комісія: «Компетентний підхід до навчання і виховання як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»).

Голова методичної комісії

Korol O

         Король О.О.
        посада : викладач електротехніки
        кваліфікація: спеціаліст І категорії
         педагогічний стаж: 31 рік

(проблема над якою працює комісія: «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ринку праці»).

Голова методичної комісії

Cherednichenko

        Чередниченко С.Я.
            посада: викладач професійно–теоретичної підготовки
          кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
           педагогічний стаж: 22 роки

( проблема над якою працює комісія: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способам розв’язання конфліктів»).

Голова методичної комісії

Золотухіна А.М.

посада: викладач професійно–теоретичної підготовки

кваліфікація: спеціаліст І категорії

педагогічний стаж: 22роки

          

(проблема над якою працює комісія: «Формування позитивної мотивації в учнів , які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» до навчання через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій»).

Голова циклової випускової комісії

Lisenko

Лисенко О.М.
посада: викладач професійно–теоретичної підготовки
кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
педагогічний стаж: 27 років.

(завдання Школи: «Формування педагога як творчої особистості, здатної до практичної педагогічної діяльності»).

         Керівник Школи