Category: Бюджетна звiтнiсть

Державний бюджет

Державний бюджет

 1. БАЛАНС на 01 липня 2021 року
 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 року
 3. Звіт про фінансовий результат за І квартал 2021 р (форма №2-дс)
 4. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2021 р. ( спеціальний фонд )
 5. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01.04.2021 р. ( загальний фонд )
 6. Баланс на 01.04.2021 р (форма_№1дс)
 7. Пояснювальна записка до звiту по дежавному бюджету за І квартал 2021
 8. Звiт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року
 9. Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за 2020 рiк
 10. Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 2020 рiк
 11. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 сiчня 2021 року
 12. Звiт про рух грошових коштiв за 2020 рiк
Содержимое спойлера

Мiсцевий бюджет

Мiсцевий бюджет

 1. Баланс на 01.07.2021 року
 2. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2021 року
 3. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за перше півріччя 2021 року
 4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за перше півріччя 2021 року
 5. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (субвенцiя).
 6. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за перше півріччя 2021 року (мiсцевий_бюджет).
 7. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2021 року
 8. Баланс на 01.04.2021 року
 9. Звіт про фінансовий результат за перший квартал 2021 року
 10. Баланс на 01.01.2021
 11. Звiт про  власний капiтал за 2020 рiк
 12. Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходженнь (форма №4-2м) за 2020 рiк
 13. Звіт про фінансові результати за 2020 рiк
 14. Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2020 рiк