Category: НПЦ «KNAUF»

Робота над стандартом «Монтажник гіпсокартонних конструкцій

Робота над стандартом «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

Професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» сучасна професія на ринку будівельної індустрії, жоден будівельник вже не може уявити себе без мало витратних і більш швидких технологій «сухого» будівництва. Потреба у робітниках цієї професії постійно має тенденцію до зростання. Наш викладач професійно-теоретичної підготовки Світлана Чередниченко була включена до Всеукраїнської робочої групи з розроблення стандарту з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

Розподіл  розрядів між членами робочої групи для розроблення проєкту стандарту за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

№ з/п Прізвище та ім’я Область Робота над розрядом
1 Кметь Ірина Богданівна Тернопільська область 3 р.
2 Вівчарук Володимир Івано-Франківська область 3 р.
3 Прокопів Валентина Василівна Івано-Франківська область 3 р.
4 Букович Ярослав Закарпатська область 3 р.
5 Бобик Іван Закарпатська область 3 р.
6 Нагребельна Оксана Дніпропетровська область 4 р.
7 Чередниченко Світлана Херсонська область 4 р.
8 Пецуха Ольга Василівна Запорізька область 4 р.
9 Цуркан Наталія Василівна Полтавська область 4 р.
10 Вікторія Сазонова Полтавська область 4 р.
11 Козловська Аліна Сергіївна Хмельницька область 5 р.
12 Одюшин Вячеслав Петрович Хмельницька область 5 р.
13 Набухотний Юрій Павлович Рівненська область 5 р.
14 Івасенко Павло Рівненська область 5 р.
15 Похилюк Віталій Рівненська область 5 р.
16 Крючковська Анжела Харківська область 6 р.
17 Черкашин Віктор Харківська область 6 р.
18 Подоліч Юрій Харківська область 6 р.
19 Кіяшко Олена Харківська область 6 р.
Під час он-лайн засідань опрацьовано та затверджено необхідні ключові компетентності для кожного результату навчання 3, 4, 5, 6-го розрядів.Також опрацьовано загальні положення щодо виконання стандарту.Опрацьовано години за результатами навчання, визначено орієнтовний перелік основних засобів навчання. І загальним голосування затверджено проєкт Державного освітнього стандарту із зазначеної професії!

НПЦ «KNAUF»

Стажування на базі навчально – практичного центру «Кнауф»

Стажування на базі навчально – практичного центру «Кнауф»

З метою удосконалення професійних компетентностей у Державному навчальному закладі «Вище професійне училище № 2 м.  Херсона»  на базі  навчально – практичного центру  «Кнауф» з 24.03 по 30.05 2022 року було організовано та проведено курс стажування для майстрів виробничого навчання , які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників за   професією монтажник гіпсокартонних конструкцій. Під час навчального курсу майстри виробничого навчання  удосконалили свої фахові здібності щодо монтажу ГКЛ.

По закінченню курсу навчання майстри виробничого навчання отримали сертифікати встановленого зразка.

Грант на отримання продукції КНАУФ

Грант на отримання продукції КНАУФ

        З 02 по 03 лютого на базі Луцького вищого професійного училища «Будівництва та архітектури» проходила Всеукраїнська науково – практична конференція , присвячена підсумкам реалізації освітніх проєктів компанії «Кнауф» із закладами професійної (професійно – технічної) освіти за 2021 рік.

         Участь у заході брали представники навчальних закладів на базі яких функціонують навчально – практичні центри з підготовки , перепідготовки слухачів за професією монтажник гіпсокартонних конструкцій .

         При підведені підсумків за 2021 рік наш заклад посів І V місце у номінації «Найбільша кількість підготовлених слухачі і студентів під час курсового і первинного навчання за технологіями КНАУФ.

         Державний навчальний   заклад «Вище професійне училище № 2 м. Херсона « нагороджений сертифікатом на отримання гранту у вигляді будівельної продукції КНАУФ на суму 30 000 грн.

1

1

1

Новини та подii «KNAUF»

Про центр «Knauf»

    На підставі наказу МОН України «Про створення навчально – практичних центрів» № 304 від 27.04.2004 року», наказу УОН ХДОА «Про створення навчально – практичного центру »№76 від18.05.2006 та наказу ВПУ № 2 м. Херсона» «Про створення навчально – практичного центру» № 8/1 від 30.06.2006

8 вересня 2006 року на базі «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» було відкрито:

навчально-практичний будівельний центр з впровадження новітніх технологій та матеріалів торгової марки «Кнауф».

   Мета центру – пропаганда нових прогресивних технологій та методів навчання в будівельній галузі, а саме в оздобленні приміщень гіпсокартонними конструкціями з використанням гіпсових сумішей фірми «Кнауф». Використовуючи номенклатуру будівельних матеріалів, виробів і елементі кріплення, що входять до складу гіпсокартонних комплектних систем , можна досягти вирішення будь – якого будівельного завдання.Основні напрямки роботи центру:

—         виявлення потреб у робітничих кадрах (співробітництво з районними та обласними центрами зайнятості населення; співробітництво з центром професійної підготовки молоді);

—         підвищення кваліфікації працівників училища та педагогів інших ПТНЗ;

—         проведення стажування на базі центру та підприємствах міста;

—         зміцнення матеріально – технічної бази центру, училища;

—         удосконалення форм і методів навчання;

—         забезпечення безпечних умов при навчанні у центрі.


   Центр, як структурний підрозділ училища, надає консультаційну, експериментальну, посередницьку допомогу з питань практичного освоєння новітніх будівельних матеріалів і технологій; здійснює на договірних засадах навчання учнів училищ області, шкіл , інших навчальних закладів, підготовку незайнятого населення, підвищення кваліфікації робітників, стажування майстрів виробничого навчання і викладачів ПТНЗ за програмами, розробленими фахівцями компаній «Кнауф», науково-методичним центром професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.


   Для отримання теоретичних знань з монтажу гіпсокартонних конструкцій для учнів, слухачів є окремий клас, який забезпечений навчальною та довідковою літературою, плакатами, стендами, навчальними фільмами, презентаційними матеріалами.

Практичний комплекс нараховує у своєму складі такі приміщення: методичний кабінет, виробнича майстерня, роздягальня, приміщення для зберігання інструментів.

Майстерня має робочі зони з розкрою , монтажу листів ГКП, ГВЛ та зони монтажу каркасів. Для оволодіння практичними навиками та уміннями навчальна майстерня повністю забезпечена інструментами, пристосуваннями, засобами індивідуального захисту, наочностями (плакати,стенди, макети вузлів конструкцій,зразки матеріалів. довідники, технічні креслення, інструкційно – технологічні карти, інструкції з охорони праці).

   Теоретичний матеріал закріплюється у виробничих майстернях та на виробничих об’єктах з використанням будівельних матеріалів, необхідних інструментів і пристосувань відповідно до програм та побажань слухачів.

Саме така система організації навчання дозволяє повноцінно і якісно відпрацьовувати прийоми роботи із застосуванням матеріалів зазначеної компанії.

   Теоретичну та практичну підготовку здійснює завідувач центром Сайдатов В. О.– майстер виробничого навчання, освічений фахівець у галузі будівництва, котрий завдяки практичному досвіду, знанням сучасних матеріалів та технологій допомагає опанувати учням/слухачам навчальний матеріал, практично застосувати матеріали компаній  «Кнауф».

Комплексно – методичне забезпечення та навчально – матеріальна база центру допомагають учням, слухачам добре засвоїти всі конструктивні схеми і виконувати роботу не порушуючи технологічного процесу.

Регіональний навчальний практичний будівельний центр Кнауф у 2010 та 2015 роках успішно пройшов атестацію щодо спроможності здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації слухачів за технологіями Кнауф.

 Педагогічними працівниками з 2006 року по грудень 2018 року у РНПБЦ «Кнауф» підготовлено 1287 чоловік, із них :

—         учні ПТНЗ -1185чол.;

—         педагогічні працівники – 75 чол.;

—         робітники будівельних організацій – 18 чол.;

—         особи з числа незайнятого населення – 6 чол.;

—         особи за індивідуальним замовленням – 3 чол.

У зв’язку з тим , що ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» визначено базовим навчальним закладом по підвищенню кваліфікації майстрів виробничого навчання з 2010 року на базі центру «Кнауф» з фахового модуля за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» проходять підвищення кваліфікації педагоги ПТНЗ України.

А також щороку у центрі проводяться семінари, майстер – класи, показові уроки з теоретичної та практичної підготовки для працівників училища, області, учнів, а саме:

Семінари за темами:

—         «Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках спеціальних дисциплін з професії штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр»;

—         «Інноваційно –комунікаційні технології та сучасний урок: робота з електронним підручником»;

—         «Інноваційні технології, як чинник забезпечення якості підготовки випускників;

—         «Використання мультимедійних засобів навчання з підготовки кваліфікованих робітників»;

—         «Сучасні системи будівництва : Аквапанель – вибір професіоналів»;

—         «Звукоізоляція в системі сухого будівництва. Поняття акустики»;

—         «Нові технології і матеріали фірми «Кнауф»».

Майстер – класи за темами:

—         «Техніка роботи з штукатурно –кладковою сумішшю «Кнауф НР Старт Цемент»;

—         «Шпаклювання поверхні фінішною шпаклівкою Кнауф НР- фініш»;

—         «Виготовлення криволінійної конструкції малого радіусу»;

—         «Способи влаштування металевих каркасів середньої складності»;

—         «Технологія гнуття гіпсокартону, виготовлення шаблонів під арки та колони»;

—         «Технологія механізованого нанесення шпаклювальної суміші Кнауф мультифініш машиною ПФТ»;

—         «Просте і поточне розкроювання гіпсокартонних плит»;

—         «Технологія виготовлення мансард на дерев’яному та металевому каркасах»;

—         «Технологія улаштування простих каркасів перегородок»;

—         «Гнуття гіпсокартону мокрим та сухим способом»;

—         «Технологія опорядження стін полімер гіпсовою вирівнюючою штукатуркою «Ротбанд»»;

—         «Інноваційні напрямки улаштування підлог Кнауф».

   Під час проведення таких заходів учні, слухачі добре засвоюють матеріал, удосконалюють професійні уміння та навики. Підхід до кожного слухача в центрі є індивідуальним і спрямований на те, щоб той ввібрав у себе всі теоретичні та практичні знання та в подальшому впроваджував у практику роботи.

   За роки плідної партнерської співпраці з торгівельною фірмою Кнауф навчальний заклад досяг значних результатів у плані розвитку, навчально – матеріальної бази з підготовки, перепідготовки кваліфікованих робітників та при підвищенні кваліфікації педагогів з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Впроваджуючи у навчальний процес освітянські, виробничі проекти фірми Кнауф у навчальному закладі значно зріс рівень професійної майстерності серед викладацького складу та учнівського колективу. Про що свідчать показники фахової майстерності на конкурсах різних рівнів.

 Наші досягнення за роки створення РНПБЦ »Кнауф»

   Подяки:

 • 2011 р. – «За плідну працю з підготовки будівельників, пропаганду та застосування матеріалів і технологій комплектних систем Кнауф.»;
 • 2012 р . – «За активне пропагування технологій і матеріалів Кнауф у сфері професійної освіти та навчання дорослих»;
 • 2013 р . «За активне пропагування технологій і матеріалів Кнауф у сфері професійної освіти та навчання дорослих»;
 • 2016 р . – «За успішне впровадження технологій Кнауф у підготовку фахівців – будівельників» ( викладач професійно – теоретичної підготовки Чередниченко С.Я.);
 • Почесні грамоти:
 • 2016 р. – « За лояльність та активне пропагування технологій і матеріалів Кнауф у сфері професійної освіти».

   Почесні дипломи:

 • 2006 – 2009 рр. – І місце у номінації »Найбільша кількість підготовлених фахівців під час курсового навчання» ;
 • 2009 – 2011рр. – ІІ місце у номінації »Найбільша кількість підготовлених фахівців під час курсового навчання»;
 • 2013 – 2014р . – І місце у номінації »Висока організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учнів і слухачів за технологіями Кнауф ;
 • 2016 р . – ІІ місце у номінації» Найбільше число переможців у Всеукраїнських конкурсах за технологіями Кнауф.   »За підсумками 10 — річної діяльності РНПБЦ Кнауф в рамках освітніх проектів Кнауф.

   Дипломи:

 • 2011 р.- ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Штукатур», м. Дніпроджержинськ (учень Потишняк І.);
 • 2012 р. – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій», м. Рівне(учень Бондарь Д.);
 • 2013 р. – І X місце у Міжнародному конкурсі фахової майстерності з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій», м. Львів (майстер в/н Мороз В.М., учень Дорошенко В.);
 • 2014 р. ІX місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій», м. Сарни (викладач Чередниченко С.Я., майстер в / н Дорошенко В.В., учень Гуцуляк В.);
 • 2015 р. – VІІ місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій», м. Луцьк (викладач Чередниченко С.Я., майстер в / н Кузьменко І.В., учень Плешка А.);
 • 2017 р . —VІІ місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій», м. Рівне (викладач Чередниченко С.Я., майстер в / н Дорошенко В.В., учень Павлюк С.);
 • 2018 р. — ІX місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії « Монтажник гіпсокартонних конструкцій», м. Калуш(викладач Чередниченко С.Я., майстер в / н Дорошенко В.В., учень Лилязімов Р.).

   Пам’ятні знаки:

 • 2014 р. – «Руки співпраці», за високий професіоналізм при використанні технологій і матеріалі Кнауф ( майстер в/н Василишена І.В. );
 • 2014 р.  — «Руки співпраці», за високий професіоналізм при використанні технологій і матеріалі Кнауф ( майстер в/н Тимофієнко В. О.).

Регіональний навчально-практичний будівельний центр торгової марки «Кнауф» здійснює підготовку та підвищення кваліфікації за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»за темами:

— Монтаж металевих каркасів, перегородок.

—  Облицювання стін.

— Улаштування підвісної стелі (плоскі поверхні, рельєфні поверхні, поверхні складної конфігурації).

Форма навчання – денна. Курс навчання з однієї теми триває 48 годин.

Вартість навчання за курс занять становить — 442 грн. По закінченню навчання слухачі отримують сертифікат встановленого зразка.