ДНЗ "Вище професiйне училище № 2 м. Херсона"

приймальнa комiсiя:

095-365-24-25 097-175-46-77

002vpu@i.ua

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист для вступу.

   Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

Що таке мотиваційний лист і навіщо він потрібен?

   Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступником загального академічного середовища університету та різних освітніх програм.

   Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він дещо збільшує конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом при вступі. За однакових балів ЗНО заклади освіти зможуть надати перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

   Тож, як справедливо наголосила колишній міністр освіти Ганна Новосад: «Мотиваційний лист матиме невелику вагу, тобто він не буде критично можливим при обчислені бала під час вступу. Проте, все-таки це та новація, яка, на нашу думку, надасть можливість університетам обирати кращих студентів, а самим абітурієнтам думати, навіщо їм той чи інший заклад освіти».

   Мотиваційні листи мають як прихильників, так і противників. Народний депутат Інна Совсун зауважила: «Як ми будемо знати, що мотиваційний лист написав дійсно студент, а не якась спеціально найнята компанія? В умовах високої конкуренції навіть один бал за мотиваційний лист може бути дуже важливим, а те, хто ці листи писатиме і як їх будуть оцінювати, під великим питанням».

   Практика подання мотиваційних листів при вступі є новою для України, тож виникає питання про те, як саме треба писати мотиваційні листи, якою має бути їхня структура та зміст.

Як написати хороший мотиваційний лист для вступу до університету?

   На сайті Motivation-letter.com пропонується дотримуватись п’яти порад для того, щоб написати хороший мотиваційний лист:

1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цьому конкретному закладі чи освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.

2. Дослідіть предмет. Оберіть університет і спеціальність, на які ви претендуєте. Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та девіз університету (факультету) або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також подивіться приклади мотиваційних листів в інтернеті.

3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3–4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і роботи над окремими розділами.

4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про університет / факультет / спеціальність? Чому ви хочете навчатися в університеті / на факультеті /на спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання в університеті.

5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте його прочитати декільком людям для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

   Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до університету / на освітню програму / курс. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

   Корисну інформацію, що стосується підготовки мотиваційного листа, можна також знайти в статті Як написати ефективний мотиваційний лист?

Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

   Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож у зарубіжних вишах зазвичай не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак заклади вищої освіти можуть публікувати на сайті зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись із сайтом обраного ним університету та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

   Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

   зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;

   чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;

   неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;

   простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;

   неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

Якою має бути структура мотиваційного листа?

   Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

   «Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

   Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Василю Михайловичу!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

   Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому вступник обрав саме цей університет і як, на його думку, навчання в університеті сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

   В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом.

   Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

   У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);

здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;

хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

   Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

   Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої професії.

Складається мотиваційний лист у довільній формі. На відміну від резюме, де містяться лише сухі факти, в мотиваційному листі особа, що шукає роботу, може надати більше інформації про себе.

Я, Жижко Алла Валеріївна, випускниця 11 класу Йосипівської ЗШ, хочу вступити до Центральноукраїнського державного педагогічного університету на факультет філології та журналістики.

         Відомий грецький математик Архімед одного разу сказав: “Дайте мені важіль досить довгий і опору, на якій його можна розмістити, і я рухатиму світ”. Основний принцип важеля полягає в тому, що з збільшенням довжини важеля необхідні зусилля для виконання завдання зменшуються. Цей фундаментальний закон може застосовуватися і до життя. Життєві важелі – це досвід та можливості, які поєднують мотивацію особистості до успіху. Однак важіль марний, коли його примушують до неправильно розміщеної опори. Забезпечити себе пристрастю та цінностями – це побудувати і розмістити міцну і стабільну опору. Без пристрасті до успіху ці можливості та досвід стають застарілими. Мало хто знаходить правильний баланс між цими змінними і, таким чином, не досягає повного потенціалу. Я, проте, планую бути тою, хто знайде цю рівновагу.

      Прагнучи створити для себе успішний важіль, я все життя шукала ці можливості. У мене завжди була пристрасть до навчання та природний потяг до успіху.

      Я визначилася з майбутньою професією ще у ранньому дитинстві. Професія моєї мрії — вчитель. Мені завжди подобалося навчати інших, наприклад, свого молодшого брата. Я розумію, що це дуже відповідальна робота — бути взірцем для дітей. Але саме це мене й приваблює.Чому саме вчителем? По-перше, я дуже люблю дітей. Цікаво спостерігати за їхнім розвитком, вдосконаленням і самовдосконаленням. Мені подобається допомагати їм розв’язувати деякі проблеми, долати труднощі, дізнаватися характер дітей. По-друге, вчитель ніколи не буде нудьгувати на роботі, якщо він прийшов до школи за власним бажанням. Так, потрібно постійно поглиблювати свої знання, удосконалювати педагогічні навички. В процесі уроку вчитель не тільки допомагає дітям отримувати певні навички, а й вчиться сам.

         Під час мого навчання в середній школі, я постійно брала участь у шкільних та районних олімпіадах і займала призові місця. Також була переможницею Всеукраїнських літературних конкурсів таких як: «Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, «Об’єднаймося ж, брати мої!»,Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія», II Всеукраїнський конкурс авторських віршів «Золоте перо – 2019».

      Томуя вважаю, що зможу себе зарекомендувати, як гарного вчителя, адже із самого дитинства я старалася бути взірцем для інших.

      Певний інтерес викликає також можливість класного керівництва. Адже це спілкування з дітьми вже на іншому рівні. Хоча це й велика відповідальність, бути класним керівником — значить отримувати цінний життєвий досвід. Це досвід у спілкуванні з дітьми різного віку, а також досвід виховання. Класний керівник не тільки розв’язує організаційні питання. Він продовжує розвивати особистісні та творчі навички дітей, залучаючи їх до участі в класних і загальношкільних заходах. Я ж, у свою чергу, під час навчання була головою шкільного парламенту, а також постійно організовувала свята для учнів. Тому я бачу себе природним лідером. А так як в університеті є свій студпрофком, то моя мета бути його членом.

      З урахуванням усіх можливостей, які Центральноукраїнський університет може запропонувати, якщо мені нададуть можливість його відвідувати, я впевнена, що я би скористалася кожною; ставши не лише активним членом університету, але й лідером завтрашнього дня.

                                                                                                   З повагою,  Жижко А.В.


Ще приклад:

   Вітаю, шановний _____!

   Мене звати Іваненко Марія Іванівна, я навчаюсь на 4 курсі факультету правничих наук, у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» спеціальністю «правознавство». В рамках напрямку я вивчаю велику кількість дисциплін, але, найбільше мені подобається Кримінальне право та процес. З вибором майбутньої професії визначилась ще у 9 класі школи.

   Досвіду роботи у мене поки немає, але останні 2 роки працюю у правничій клініці факультету: надаю безкоштовні консультації з питань права, надаю допомогу у складанні процесуальних документів, звернень до державних органів та установ. Добре володію англійською мовою (рівень володіння мовою).

   У вільний час я ________(відвідую додаткові курси, самостійно вивчаю літературу тощо).

   Я дуже організована і дисциплінована. В університеті я староста групи. Допомагаю в організації та проведені семінарів та наукових конференцій. На практиці після 3 та 4 курсу працювала у _________. Отримала рекомендації від начальства.

   З вашою компанією я знайома з ____року, мене особливо приваблює_____, тому я загорілася бажанням працювати в вашій команді.

   Вважаю, що володіння такими важливими якостями, як відповідальність, цілеспрямованість, працьовитість і завзятість, допоможе мені успішно проявити себе в роботі.

   Розсудливо підходжу до пошуку роботи, тому згодна на посаду помічника або стажиста, головне — щоб була можливість розвитку та кар’єрного росту.

   Прошу ознайомитися з моїм резюме, яке прикріплено до листа.

   Дякую за увагу, та зі свого боку обіцяю, що зроблю все можливе, щоб виправдати вашу довіру.


Це може виглядати наступним чином:

   «У шкільні роки я брала участь в постановках англійського театру, і це показало мені всю красу англійської мови, змусило зацікавитися його семантикою і граматикою. Свої навички та вміння в області англійської філології, отримані на рівні бакалаврату в відповідному вузі, я б хотіла розвинути і відшліфувати в магістратурі. Я впевнена, що після її закінчення зможу стати кваліфікованим перекладачем – людиною, яка виступає посередником між різними культурними просторами, допомагає людям різних національностей чути і розуміти один одного ».

   У такому формулюванні є все необхідне: вона в небанальною, «особистої» формі пояснює інтерес до мови, розповідає про попередню освіту, а також демонструє уявлення здобувача про свою майбутню професію, тобто показує безпосередньо його мотивацію.