• Приймальна: 0552-33-44-11
  • 002vpu@i.ua
  • м. Херсон, Миколаївське шосе, 52

Методичнi комісіi

(проблема над якою працює комісія: «Інформаційно – комунікаційні технології при вивчені предметів загальноосвітнього циклу».

Голова методичної комісії:

nazarova

        Назарова Ю.А.

          посада : викладач української мови та літератури
               кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
         педагогічний стаж: 19 років

(проблема над якою працює комісія: «Компетентний підхід до навчання і виховання як важлива умова самовизначення, самореалізації особистості учня в сучасних умовах»).

Голова методичної комісії

Korol O

         Король О.О.
        посада : викладач електротехніки
        кваліфікація: спеціаліст І категорії
         педагогічний стаж: 30 років

(проблема над якою працює комісія: «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного ринку праці»).

Голова методичної комісії

Cherednichenko

        Чередниченко С.Я.
            посада: викладач професійно–теоретичної підготовки
          кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
           педагогічний стаж: 21 рік

( проблема над якою працює комісія: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способам розв’язання конфліктів»).

Голова методичної комісії

 grinchak

            Гринчак І.М.
           посада: викладач англійської мови
            кваліфікація: спеціаліст ІІ категорії
                педагогічний стаж: 10 років

(проблема над якою працює комісія: «Формування позитивної мотивації в учнів , які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» до навчання через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій»).

Голова циклової випускової комісії

Lisenko

Лисенко О.М.
посада: викладач професійно–теоретичної підготовки
кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
педагогічний стаж: 26 років.

(завдання Школи: «Формування педагога як творчої особистості, здатної до практичної педагогічної діяльності»).

         Керівник Школи

korol new

         Король С.О.
         посада: методист училища
            кваліфікація: спеціаліст І категорії
               педагогічний стаж: 32 роки